Wat doen wij

GOBAPO helpt zowel met het sturen van projecten als met het opzetten of begeleiden van uw organisatie, nationaal en/of internationaal.


Enkele voorbeelden van situaties waarin wij iets voor u kunnen betekenen:

  • Een leidinggevende is door omstandigheden (bv ziekte) onverwacht niet beschikbaar. Er is met spoed een tijdelijke invulling van de functie nodig zodat de organisatie soepel kan blijven draaien.
  • Door slechte economische omstandigheden ontstaan er grote schommelingen in omzet, waardoor ingrijpen in de structuur van de organisatie onontkoombaar is.
  • Door snelle groei of veranderende markt omstandigheden komt de beheersbaarheid van het bedrijf in gevaar en is er behoefte aan meedenken/sparren op directieniveau.
  • Delegeren, leiding geven en goed/voldoende communiceren met werknemers en klanten vraagt veel tijd en aandacht, hierdoor komt het vaktechnische talent van de ondernemer vaak in het gedrang.
  • Er is een groot project verworven maar binnen de huidige personeelsstructuur is er geen capaciteit om het project op hoger kaderniveau aan te sturen.
  • I.v.m. reorganisatie zullen vertrouwelijke gesprekken met medewerkers moeten worden gevoerd en zullen functies onder de loep worden genomen. Hierbij is een neutraal overzicht van groot belang.
  • Er wordt nagedacht over een nieuw product of een nieuwe afzetmarkt, of over het betreden van een buitenlandse markt. Welke hobbels moeten genomen worden en wat is haalbaar voor de organisatie?
  • De resultaten (op een buitenlandse markt) vallen tegen, er is intern geen expertise om de oorzaken te onderzoeken en de omzet vlot te trekken. Wat moet er ondernomen worden om de bedrijfsresultaten te verbeteren?
  •  

Natuurlijk bespreken we graag de vele mogelijkheden met u persoonlijk, neem gewoon contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek.

© Gobapo 2019
Leo: 0031 (0)6 - 52 36 02 39
Iris: 0031 (0)6 - 52 36 02 38